Kiedy rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne życzymy,

by to  był szczególny czas pochylenia się nad tajemnicami wydarzeń zbawczych,

czas zapatrzenia na święte umęczone  Człowieczeństwo Chrystusa,

tego, który w swoim bólu , „dźwigał nasze boleści”.

W zabieganiu pozwólmy otulić się spojrzeniem Więźnia Ciemnicy,

dajmy Panu niczym olejek narodowy najdroższy skarb – CZAS,

by  poranek zmartwychwstania zawitał w naszych sercach,

czego wszystkim drogim Parafianom i Waszym Bliskim życzę.

W wielkanocny poranek

słońce radośniej wstaje

witając Chrystusa Zmartwychwstałego,

który otwiera bramy życia wiecznego.

Życzymy nadziei, co grób  przenika

pokoju, co w krzyżu nie znika,
radości, niech w sercu zagości,
a przede wszystkim wzajemnej miłości.

Duszpasterze

Ks. Wojciech

Ks. Mieczysław

Ks. Tomasz