„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”  (MT 5,8)

Wspólnoty

Schola

scholaSama nazwa SCHOLA wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego.
Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez dzieci i młodzież związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

NASZA SCHOLA PARAFIALNA
ubogaca śpiewem oraz włącza się w oprawę muzyczną Mszy Świętych oraz uroczystości parafialnych.
Każdy kto chciałby podzielić się swoim talentem i dołączyć do  naszej Wspólnoty Muzycznej prosimy o kontakt z Ks. Tomkiem

Legion Maryi

legionyJest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem Kapłanów.
Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.
Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach.

Każdy kto chciałby dołączyć do naszej Wspólnoty prosimy o kontakt z Ks. Tomkiem

Koła Różańcowe

roznaiecSpotkania Pierwsza Środa miesiąca

Każdy kto chciałby dołączyć do naszej Wspólnoty prosimy  o kontakt z Ks. Tomkiem

Ministranci

Ministrant  (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać)
W katolicyzmie: osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.
Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską.
Agenda liturgiczna przewiduje obrzęd błogosławieństwa i przyjęcia kandydata do służby liturgicznej ołtarza.

Kandydat – przyjęto, że kandydaci nie mają stroju liturgicznego, są jednak od tego wyjątki. Okres kandydatury określa proboszcz lub opiekun parafialny.
Winien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu.
Po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta.

Patron

  • Św. Alojzy Gonzaga SJ
  • Św. Dominik Savio
  • Św. Jan Berchmans SJ
  • Św. Tarsycjusz
  • Św. Jan Bosco

Wszyscy chłopcy i mężczyźni chcący wstąpić w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii proszeni są o kontakt z Ks. Tomkiem.
SPOTKANIA – Sobota po mszy świętej o 17

Dni Powszednie:
okres zimowy
7:30, 17:00

okres letni
7:30, 18:00

Niedziele i Święta:
8:00,  10:00,  11:30,  17:00

Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca po Mszy Św. o godzinie 17

Spowiedź przed każdą mszą.
Pierwszy piątek miesiąca godz 16:30

Kancelaria czynna:
pn-pt 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00
Telefon: 82 563 38 89
e-mail: kancelaria@trojca-chelm.pl

Parafia Rzymskokatolicka
Przenajświętszej Trójcy w Chełmie
ul. Plac Jana Pawła II 2,
22-100 Chełm
konto: BS w Chełmie
80 8187 0004 2008 0180 5169 0003