I Modlitwa podczas Komunii Duchowej
O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie
Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie
mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do
mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą.
Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.


II Modlitwa podczas Komunii Duchowej
Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca,
które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię
w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć
w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście
płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do
mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali
całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham
cię. Niech tak się stanie. Amen