W formie modlitwy do Maryi, Uzdrowienia Chorych w intencji chorych na koronawirusa włączył się za pośrednictwem przesłania wideo Ojciec Święty w Dzień Modlitwy i Postu obchodzony w diecezji rzymskiej.

Publikujemy tekst papieskiego przesłania w tłumaczeniu na język polski:

O Maryjo,

zawsze święcisz na naszej drodze

jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,

Która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,

Trwając mocna w wierze.

Ty, będąc Zbawieniem ludu rzymskiego,

wiesz czego potrzebujemy

i jesteśmy pewni, że sprawisz

aby tak jak Kanie Galilejskiej,

mogła powrócić radość i święto

po tej chwili próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości,

Byśmy dostosowali się do woli Ojca

i czynili to, co powie nam Jezus,

który obarczył się naszym cierpieniem

i dźwigał nasze boleści

by nas prowadzić przez krzyż,

ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę

uciekamy się,

święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami

racz nie gardzić

w potrzebach

naszych,

ale od wszelakich

złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna

i błogosławiona…..